TỔNG KẾT QUẢ LỢI NHUẬN TUẦN 2 THÁNG 9 TỪ PHỐ ĐẦU TƯ

BÁO CÁO TUẦN (6/9 – 10/9)
6/9: EURUSD +20pips
AUDUSD +20pips
7/9: GBPUSD -20pips
EURUSD -20pips
8/9: AUDUSD +20pips
EURUSD +30pips
9/9: GBPUSD +50pips
AUDUSD +20pips
10/9: EURUSD +15pips
GBPUSD +20pips
AUDUSD +20pips
———————————
TỔNG KẾT TUẦN: 20+20+20+30+50+20 +15+20+20-20- 20 = 175pips
Kết quả: +175pips

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932320699