TỔNG KẾT KẾT QUẢ LỢI NHUẬN TUẦN 4 THÁNG 8 TỪ PHỐ ĐẦU TƯ

BÁO CÁO TUẦN 4 (23/8 – 27/8)
23/8: GBPUSD +30pips
EURUSD +30pips
24/8: GBPUSD +30pips
EURUSD -20pips
25/8: GBPUSD +20pips
USDCAD +20pips
EURUSD -20pips
26/8: GBPUSD -20pips
EURUSD -20pips
USDJPY +20pips
27/8: EURUSD +30pips
AUDUSD -20pips
———————————
TỔNG KẾT TUẦN: 30+30+30+20+20+20 +30-20-20-20-20-20= 80pips
Kết quả: +80pips

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932320699