Chứng khoán vốn là gì? Có mấy loại chứng khoán vốn?

Chứng khoán vốn là một trong những sản phẩm đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, có nhiều nhà đầu tư vẫn chưa nắm rõ về loại chứng khoán này. Vậy chứng khoán vốn là gì, có mấy loại chứng khoán vốn. Mời các bạn cùng tìm hiểu rõ qua bài viết dưới đây.

Chứng khoán vốn là gì?

Chứng khoán vốn là loại chứng khoán được phát hành bởi công ty cổ phần, xác nhận quyền sở hữu một phần thu nhập và tài sản của công ty đó. Có nghĩa là, người sở hữu chứng khoán vốn cũng là người sở hữu công ty, họ có quyền hưởng những lợi ích mà công ty mang lại. Theo đó, chỉ khi các cổ đông bán cổ phần đang sở hữu thì quyền sở hữu mới được chuyển sang các nhà đầu tư khác.

Chứng khoán vốn là loại chứng khoán được phát hành bởi công ty cổ phần

Các loại chứng khoán vốn 

Chứng khoán vốn bao gồm các loại sau đây:

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu thường hay còn được gọi là cổ phiếu phổ thông, đây chính loại cổ phiếu phổ biến nhất của một công ty cổ phần và là chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu trong công ty cổ phần của cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, loại cổ phiếu này được mua bán, trao đổi nhiều nhất và được lưu hành rất rộng rãi. Các cổ đông khi sở hữu loại cổ phiếu này sẽ nhận được các quyền lợi như:

  • Đối với cổ phần đang sở hữu, họ có quyền tự do chuyển nhượng bằng cách bán lại trên thị trường chứng khoán
  • Được quyền tham gia bỏ phiếu và ứng cử vào Hội đồng quản trị
  • Tại Đại hội cổ đông, có quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty
  • Đặc biệt, được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và theo số lượng cổ phiếu mà họ đang nắm giữ. Đây chính là phần lợi nhuận sau thuế dành cho các cổ đông, nó được trả bằng tiền hoặc cổ phiếu.
Cổ phiếu thường hay còn được gọi là cổ phiếu phổ thông

Khi công ty cổ phần huy động vốn chủ sở hữu thì cổ phiếu thường là cổ phiếu bắt buộc phải có. Bất cứ ai nắm giữ cổ phiếu thường đều là cổ đông của doanh nghiệp.

Cổ phiếu ưu đãi

Đây là một loại chứng khoán về mặt tài chính chứng nhận cổ đông ưu tiên so với cổ đông thường, nhưng bị hạn chế về quyền hạn đối với công ty.

Có thể hiểu một cách đơn giản, so với các cổ đông thường thì nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ được ưu tiên chia cổ tức trước. Trong trường hợp công ty bị phá sản hay giải thể thì sẽ ưu tiên trả nợ cho cổ đông ưu đãi trước cổ đông thường khi thanh lý tài sản. Tuy nhiên, họ sẽ không được tham gia bầu cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị của công ty.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

So với cổ phiếu thường thì cổ phiếu này có số phiếu biểu quyết nhiều hơn. Theo đó, số phiếu biểu quyết của một cổ phiếu sẽ được quy định bởi điều lệ công ty.

Thông thường, cổ phần ưu đãi biểu quyết này chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập công ty mới được sở hữu. Tuy nhiên, thời gian hiệu lực cổ phiếu ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ trong 3 năm, sau thời hạn 3 năm này thì cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Bạn sẽ được trả cổ tức cao hơn mức cổ tức của cổ phiếu thường khi sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức. Bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, phần cổ tức này là cố định và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ không có quyền biểu quyết hay đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị của công ty.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Khi có yêu cầu của người sở hữu cổ phiếu này hay theo điều kiện ghi trên cổ phiếu thì công ty sẽ hoàn lại vốn góp vào bất kỳ thời điểm nào. Theo đó, quyền của các cổ đông có cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cũng như cổ đông phổ thông nhưng họ sẽ không được biểu quyết, dự họp hay đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Chứng chỉ quỹ

Tại Khoản 4, Điều 4, Luật Chứng khoán 2019 định nghĩa như sau: “Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán”

Có thể hiểu một cách đơn giản, chứng chỉ quỹ là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu một phần vốn góp của nhà đầu tư trong quỹ đại chúng.

Quỹ đại chúng được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư để đầu tư và tạo ra lợi nhuận từ thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư sẽ phải mua chứng chỉ quỹ để xác nhận sự góp vốn của mình khi góp vốn vào quỹ đại chúng.

Mệnh giá thống nhất của chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng. Quỹ đại chúng là Quỹ có chứng chỉ quỹ được phát hành ra công chúng. Quỹ thành viên là Quỹ không phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng và được lập bằng vốn góp không vượt qua 30 thành viên góp vốn.

Có nên đầu tư vào chứng khoán vốn không? 

Về cơ bản chứng khoán vốn và chứng khoán nợ đều có những ưu và nhược điểm riêng. Do đó, để có kế hoạch và lựa chọn đầu tư vào loại chứng khoán nào còn tùy thuộc kinh nghiệm, biến động của thị trường cũng như tình trạng của công ty, khả năng phân tích doanh nghiệp của nhà đầu tư.

Đầu tư chứng khoán vốn

Theo đó, bạn nên đầu tư vào chứng khoán vốn nếu thị trường đang trong tình trạng ổn định, bạn có thời gian phân tích quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phân tích kỹ thuật,… So với chứng khoán nợ, các cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ sẽ mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận xứng đáng hơn. Ngược lại, bạn nên đầu tư vào chứng khoán nợ nếu thị trường biến động xấu và bạn không có thời gian nghiên cứu mà vẫn mong muốn một lợi nhuận cố định.

Các cổ phiếu thường có xu hướng giảm giá khi thị trường bất ổn. Do đó, chứng khoán nợ (trái phiếu) sẽ được ưu tiên hơn tại thời điểm này, khi có thể tạo lập lợi nhuận cố định mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi thị trường.

So với chứng khoán nợ thì chứng khoán vốn có những ưu điểm và hạn chế riêng. Do đó, các nhà đầu tư nên tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn và đầu tư có hiệu quả nhất.

Kết luận

Trên đây là các thông tin về chứng khoán vốn là gì, các loại chứng khoán vốn cũng như có nên đầu tư vào chứng khoán vốn hay không. Hy vọng qua bài viết này bạn đọc quan tâm sẽ trang bị được kiến thức hữu ích về loại chứng khoán này, từ đó giúp ích trong quá trình đầu tư chứng khoán hiệu quả và đem lại lợi nhuận cao nhất. Chúc bạn thành công.

Giải pháp an toàn cho các nhà đầu tư mới 

Trong trường hợp thiếu kinh nghiệm và kiến thức nền tảng, các nhà đầu tư F0 có thể cải thiện kỹ năng thông qua việc tự học. Tuy nhiên, cách hiệu quả nhất là kết nối với một cố vấn tài chính chuyên nghiệp để hỗ trợ đường dài.

Cố vấn đầu tư là những người có kinh nghiệm, thành công và đã được chứng minh về năng lực. Người này sẽ giúp khách hàng lập kế hoạch đầu tư tổng thể, thiết kế danh mục, tư vấn và quản lý rủi ro. Cùng với đó là tư vấn chi tiết từng loại hình đầu tư hợp pháp trên thị trường. Bạn có thể tìm kiếm các chuyên gia phù hợp qua Phố Đầu Tư. Mọi thông tin thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ dưới đây.

Liên hệ Cố vấn Đầu tư: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0961966662