BẢNG TỔNG KẾT LỢI NHUẬN TUẦN 4 THÁNG 5 VÀ BẢNG TỔNG KẾT LỢI NHUẬN THÁNG 5 TỪ PHỐ ĐẦU TƯ


BÁO CÁO TUẦN 4 (23/5-27/5)
23/5: AUDUSD +19pips
EURUSD +30pips
GBPUSD +30pips
25/5: GBPUSD +30pips
AUDUSD +30pips
EURUSD +30pips
26/5: EURUSD -20pip
GBPUSD -20pips
Tổng kết tuần: 30+30+30+30+30+19-20-20=129pips


Tổng kết tháng 5:
Tuần 1: 130pips
Tuần 2: 20pips
Tuần 3: 100pips
Tuần 4: 129pips
————
Tổng kết tháng : 130+20+100+129=379pips

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0932320699