Bảng tổng kết lợi nhuận tuần 4 tháng 12 & Bảng tổng kết lợi nhuận tháng 12 – Phố Đầu Tư

Báo cáo tuần 4 (26-30/12)
27/12:
Gbpusd 16pip
Nzdusd 6pip
Audusd 6pip
28/12:
Eurusd : 7pip
Audusd 11pip
Nzdusd 20pip
29/12:
Eurusd 20pip
Gbpusd 20pip
Audusd 20pip
30/12
Gbpusd -20pip
Nzdusd 20pip
————————————————-
Tổng kết tuần 4: 16+6+6+7+11+ 20+20+20+20+20-20= 126pip

Báo cáo tháng 12:
Tuần 1: 269pip
Tuần 2: 169 pip
Tuần 3: 59pip
Tuần 4: 126pip
———————————————————————–
Tổng kết tháng 12: 269+169+59+126= 623 pips

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0961966662