Bảng tổng kết lợi nhuận tuần 3 tháng 5 – Phố Đầu Tư

Tổng kết tín hiệu tuần từ ngày 13/5 – 17/5/2024:
Ngày 13/5/2024:
Lệnh 1: Sell limit vàng 2350: TP = +2% (+100pip)
Lệnh 2: Buy us30 38609.39: TP = +1% (+50pip)
Tổng kết ngày: +3% (+150pip)
Ngày 14/5/2024:
Lệnh 1: Sell vàng 2338.52: SL = -1% (-50pip)
Lệnh 2: Buy vàng 2344.38: SL = -1% (-50pip)
Lệnh 3: Buy us30 39479.09: SL = -1% (-50pip)
Lệnh 4: Buy vàng 2341.95: TP = +3% (+150pip)
Lệnh 5: Buy us30 39437.55: TP = +1% (+50pip)
Tổng kết ngày: +1% (+50pip)
Ngày 15/5/2024:
Lệnh 1: Buy limit vàng 2358.35: chưa khớp
Lệnh 2: Sell us30 39.767: SL = -1% (-50pip)
Lệnh 3: Sell vàng 2374: TP = +4% (+200pip)
Tổng kết ngày: +3% (+150pip)
Ngày 16/5/2024:
Lệnh 1: Buy limit 2374.31: 0
Lệnh 2: Sell vàng 2384.73: TP = +2% (+100pip)
Lệnh 3: Sell us30 39920.14 : SL = -1% (-50pip)
Lệnh 4: Buy vàng 2375: TP = +1% (+50pip)
Tổng kết ngày: +2% (+100pip)
Ngày 17/5/2024:
Lệnh 1: Buy vàng 2386: TP = +2% (+100pip)
Lệnh 2: Sell dầu 78.76: SL = -1% (-50pip)
Lệnh 3: Buy US30 39904: SL = -1% (-50pip)
Lệnh 4: Sell dầu 79: SL = -1% (-50pip)
Tổng kết ngày: -1% (-50pip)
Tổng kết tuần: +8% (+400pip)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đặng Thái Vinh

Bậc thầy cố vấn tài chính

Xin chào, phodautu.com có thể giúp gì cho bạn?

Powered by WpChatPlugins
0932320699