Bảng tổng kết lợi nhuận tuần 3 tháng 3 – Phố Đầu Tư

Tổng kết tín hiệu tuần 18/3 – 22/3/2024 của Thùy Châm TC:

 

Tổng kết tín hiệu giao dịch thứ 2, ngày 18/3/2024:

Lệnh 1: Buy vàng 2147: TP = +1% (+50 pip)

Lệnh 2: Buy vàng 2148: TP = +1% (+50 pip)

Lệnh 3: Buy vàng 2150: TP = +1% (+50 pip)

Lệnh 4: Sell vàng 2155: SL = -1% (-50 pip)

Lệnh 5: Sell vàng 2160: TP = +1% (+50 pip)

Tổng kết ngày: +3% (+150 pip)

 

Tổng kết tín hiệu giao dịch thứ 3, ngày 19/3/2024:

Lệnh 1: Sell vàng 2156: TP = +1% (+50 pip)

Tổng kết ngày: +1% (+50 pip)

 

Tổng kết tín hiệu giao dịch thứ 4, ngày 20/3/2024:

Lệnh 1: Sell vàng 2157: TP = +1% (+50 pip)

Lệnh 2: Sell vàng 2157: TP = +1% (+50 pip)

Tổng kết ngày: +2% (+100 pip)

 

Tổng kết tín hiệu giao dịch thứ 5, ngày 21/3/2024:

Lệnh 1: Sell vàng 2204: SL = -1% (-50 pip)

Lệnh 2: Sell vàng 2208: TP = +2% (+100 pip)

Tổng kết ngày: +1% (+50 pip)

 

Tổng kết tín hiệu giao dịch thứ 6, ngày 22/3/2024:

Lệnh 1: Buy vàng 2175: SL = -1% (-50 pip)

Lệnh 2: Buy vàng 2164: Tp = +1% (+50 pip)

Lệnh 3: Buy vàng 2166: TP = +2% (+90 pip)

 

Tổng kết ngày: +2% (+100 pip)

Tổng kết tuần: +9% (+450 pip)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0932320699