Bảng tổng kết lợi nhuận tuần 3 tháng 3 – Phố Đầu Tư

13.03:
EURUSD: +30pip
AUDUSD: +30pip
14.03:
AUDUSD: +20pip
15.03:
EURUSD:  +30pip
AUDUSD: -30pip
16.03:
EURUSD: -30pip
———————-
Tổng kết tuần 3: 30+30+30+20-30-30= 50pip

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0961966662