BẢNG TỔNG KẾT LỢI NHUẬN THÁNG 2 TỪ PHỐ ĐẦU TƯ

BÁO CÁO THÁNG 2
TỔNG KẾT TUẦN 2: 91pips
TỔNG KẾT TUẦN 3: 45pips
TỔNG KẾT TUẦN 4: 185pips
————————————————————–
TỔNG KẾT THÁNG: 91+45+185=321pips

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0932320699