BẢNG TỔNG KẾT LỢI NHUẬN TUẦN 2 THÁNG 3 TỪ PHỐ ĐẦU TƯ

BÁO CÁO TUẦN 2 (07/3 – 11/3)
07/3: EURUSD +30pips
USDCAD +30pips
GBPUSD -20pips
08/3: EURUSD -20pips
GBPUSD -20pips
EURAUD +30pips
09/3: EURUSD +30pips
USDCAD +30pips
GBPUSD +30pips
10/3: EURUSD -20pips
GBPUSD +15pips
USDCAD -20pip
11/3: AUDUSD +30pips
EURUSD -20pips
GBPUSD – 20pips
———————————
TỔNG KẾT TUẦN 2: 30+30+30+30+30+30+15+30-20-20-20-20-20-20-20= 85pips

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0932320699