Bảng tổng kết lợi nhuận tuần 2 tháng 11 – Phố Đầu Tư

Tổng kết tín hiệu giao dịch thứ 2, ngày 6/11/2023:
Lệnh 1: buy vàng 1984: TP = +1% (+50 pip)
Lệnh 2: Buy vàng 1985: TP = +1% (+50 pip)
Tổng kết ngày: +2% (+100 pip)

Tổng kết tín hiệu giao dịch thứ 3, ngày 7/11/2023:
Lệnh 1: Buy vàng 1973: SL = -1% (-50 pip)
Lệnh 2: buy vàng 1968: SL = -1% (-50 pip)
Lệnh 3: buy vàng 1961: TP = +2% (+100 pip)
Tổng kết ngày: +0%

Tổng kết tín hiệu giao dịch thứ 4, ngày 8/11/2023:
Lệnh 1: buy vàng 1965: TP = +1% (+50 pip)
Tổng kết ngày: +1% (+50 pip)

Tổng kết tín hiệu giao dịch thứ 5, ngày 9/11/2023:
Buy vàng 1949: TP = +1% (+50 pip)
Tổng kết ngày: +1% (+50 pip)

Tổng kết tín hiệu giao dịch thứ 6, ngày 10/11/2023:
Lệnh 1: Buy vàng 1955: SL = -1% (-50 pip)
Lệnh 2: Buy vàng 1947: Sl = -1% (-50 pip)

Tổng kết ngày -2% (-100 pip)

Tổng kết tuần: +2% (+100 pip)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0932320699