Bảng tổng kết lợi nhuận tuần 1 tháng 11 – Phố Đầu Tư

BÁO CÁO TUẦN 1 (31-4/11)
31/10:
Eurusd:20pip
Nzdusd: 20pip
1/11:
Audusd: 30pip
Eurusd: 10pip
Nzdusd: 30pip
3/11:
Gbpusd: 30pip
Eurusd: 30pip
Audusd: 30pip
Tổng kết lợi nhuận tuần 1: 20+20+30+30+30+30+30+10= 200pip

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0961966662